Corlaer Logo
Webmail -->
Expeditie Corlaer
Zelf groeien, maar ook de nieuw ontdekte talenten en vaardigheden ten dienste stellen van anderen. Het aanleren van een ondernemende houding door onder andere het tonen van initiatief en afmaken waar je aan begint. Dat is de opzet van Expeditie Corlaer.
Verschillende teams buigen zich over maatschappelijke problemen die ergens ter wereld spelen. Altijd
met als doel om in de betreffende gemeenschap een blijvend element van waarde te realiseren. Dat
kan in Nederland maar veel vaker gebeurt dat nog in het buitenland. Na de reis gaan de leerlingen
hun ervaringen delen met leeftijdsgenoten in de vorm van lesmateriaal. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat de leerlingen groeien. Groeien in hun vaardigheden en groeien in het maatschappelijk
betrokken zijn. Bewuster en duurzamer omgaan met de mensen en de wereld om je heen. Zo geven
we handen en voeten aan het onderwijs, vanuit een christelijke visie.
Na de succesvol afgesloten vorige projecten, zijn we dit schooljaar van start gegaan met een nieuwe 

Expeditie Corlaer, voor leerlingen van leerjaar 3 atheneum/havo en vmbo. Zes teams gaan dit schooljaar op expeditie. 

De expedities zijn:

Meer informatie over de 7e Expeditie Corlaer is te lezen op de site van ICT-edu.

Sponsor de expedities!
Wilt u een expeditie financieel ondersteunen? U kunt geld overmaken op IBAN NL33 RABO0347869009 t.n.v. Corlaer College. Vermeld in de omschrijving voor welke expeditie uw gift bestemd is! Hartelijk dank namens alle expeditieleden en de goede doelen.
© Meerwegen scholengroep \ Meerwegen